فوتسال

نتابج آخرین روزمسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتابج آخرین روزمسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*دانشگاه آزادبوکان 6- ماهان خدابنده 3
*شاهین دره شهر1 – امیدمشاوربیله سوار 9
*بیمه البرزمرند 0 – چاپ معلم سنندج 3
*تیمهای امیدمشاوربیله سوار…وچاپ معلم سنندج باکسب امتیازلازم به مرحله نهایی صعودکردند.وتیم عقاب تبریزبایک تفاضل گل کمتر ازصعودبازماند.
نماینده فدراسیون:دکترمهدی مرشدی