فوتسال

نتابج آخرین روزمسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، نتابج آخرین روزمسابقات فوتسال مناطق بزرگسالان کشور به شرح ذیل می باشد:

*دانشگاه آزادبوکان ۶- ماهان خدابنده ۳
*شاهین دره شهر۱ – امیدمشاوربیله سوار ۹
*بیمه البرزمرند ۰ – چاپ معلم سنندج ۳
*تیمهای امیدمشاوربیله سوار…وچاپ معلم سنندج باکسب امتیازلازم به مرحله نهایی صعودکردند.وتیم عقاب تبریزبایک تفاضل گل کمتر ازصعودبازماند.
نماینده فدراسیون:دکترمهدی مرشدی