اجرائی کشوری

نبی اله باقری ها در شهرداری تبریز

اولین بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… باقری ها بازیکن فصل قبل مس کرمان بمدت یک فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد.باقری ها متولد 1358 بوده و پست سازمانی وی دفاع می باشد.

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید