اجرائی کشوری

نامه ی مدیر عامل تراکتورسازی به رئیس سازمان لیگ

سردار جعفری مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز با ارسال نامه ای به رئیس سازمان لیگ از وقایع روز بازی سخن گفت…
متن نامه بدین شرح می باشد:

ریاست محترم سازمان لیگ
جناب آقای عزیزاله محمدی

احتراما به استحضار می رساند که در جریان دیدار تراکتورسازی – صبای قم در تاریخ 11/2/90 در ورزشگاه یادگار امام اتفاقاتی رخ داده که مسبب تمام رخدادها قضاوت ضعیف داوری بوده که باعث تشنج گردیده که ذیلا به موارد اشاره می گردد.
1- گل اول که توسط شماره 20 صبا به ثمر رسید با استفاده از دست گل وارد دروازه شده و مردود می باشد.
2- در دقیقه 15 بازی برای تکل از پشت آقای سعید خانی که کمترین جریمه شخصی آن اخطار بوده از سوی داور نادیده گرفته شده که در صورت انجام این کار می بایستی آقای سعید خانی با دریافت کارت زرد دوم اخراج می شد.
3- با توجه به عدم تمرکز داور برای بازیکن صبا آقای ابوالفضل حاجی زاده کارت زرد دوم را داده بدون اینکه متوجه شده باشد که با اعلام داور چهارم به کمک داور و اعلام آن به داور ، نامبرده با تمامی تنش های بوجود آمده از زمین اخراج می گردد همانطوریکه در فیلم بازی موجود است عوامل کادر صبا اعم از سرمربی و … در داخل زمین می باشند آیا مجاز می باشند و قانون اجازه چنین کاری را به آنان داده است. آیا این حرکات نشان از ضعف و عدم مدیریت داور نمی باشد؟
4- گل دوم صبا با کنترل دست بازیکن و در ادامه آن به ثمر می رسد که جا دارد بازبینی شود.
5- نقطه عطف ناکارآمدی و ناهماهنگی داور و کمک داور در دقیقه پایانی بازی صورت می گیرد که به رغم کمک داور با بلند کردن پرچم اعلام خطای پنالتی می نماید و از سوی داور مسابقه تایید و نقطه پنالتی را نشان می دهد که متأسفانه پس از هجوم کلیه نیمکت نشینان صبا به سمت کمک داور و داور مسابقه در کمال ناباوری داور مسابقه تغییر رای می دهد که هنوز هم دلایل آن برای ما روشن نمی باشد و پس از آن تصمیم بود که اتفاقاتی که نمی بایستی رخ دهد بوقوع پیوست بدینوسیله اعتراض رسمی خود را اعلام و تقاضای رسیدگی و با توجه به اینکه حق مسلم این باشگاه ضایع گردیده تقاضای تجدید بازی را داریم.
با عنایت به اینکه کلاً از نظر عملکرد داوران و تصمیمات متخذه از سوی آنان ، از سوی اذهان عمومی شدیدا تحت فشار می باشیم تقاضای رسیدگی عاجل به موضوع را داریم در غیر اینصورت باشگاه تصمیمی را که شایسته جوابگویی باشد اتخاذ خواهد نمود.