اجرائی کشوری

میودراک یسیج در شهرداری تبریز

سرمربی صربستانی با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رسانید… سرمربی فصل قبل تیم پارتیزان بلگراد به مدت یک فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما سر مربی این تیم شد.