اجرائی کشوری

میثم بائو در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… بائو هافبک فصل قبل شهرداری تبریز بمدت یک فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد. بائو متولد1362 می باشد.