اجرائی کشوری

مهرداد قنبری درشهرداری تبریز

بازیکن لیگ یکی با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… قنبری دفاع فصل قبل صنعت ساری بمدت دو فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. صادقی متولد۱۳۶۰ می باشد.