اجرائی کشوری

مهدی محمدزاده در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… محمد زاده هافبک فصل نفت تهران بمدت دو فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد. محمدزاده متولد1363 می باشد.