داوران

مهدی سیدی در اردوی تیم ملی نوجوانان

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر ۱۶ سال از تاریخ ۹۷/۵/۲۶ لغایت ۹۷/۶/۲ در مجموعه یزدان برگزار خواهد شد .

در این اردو که از ۲۶ بازیکن دعوت شده است از استان آذربایجان شرقی مهدی سیدی بارنجی نیز حضور خواهد داشت.