جوانان

مهدی سیدی بارنجی در اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی نوجوانان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی تدارکاتی و آماده سازی تیم ملی نوجوانان زیر ۱۶ سال از تاریخ ۹۷/۶/20 لغایت ۹۷/۶/26 در مجموعه الیاف برگزار خواهد شد.

در این اردو که از 23 بازیکن دعوت شده از استان آذربایجان شرقی مهدی بارنجی نیز حضور خواهد داشت.