جوانان

مهدی سیدی، بهزاد سلامی و سینا عبدالهی در اردوی انتخابی تیم ملی جوانان زیر ۱۹ سال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی انتخابی تیم ملی جوانان زیر ۱۹ سال کشور از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۴ لغایت ۹۷/۱۰/۱۸ در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

در این اردو که از ۵۲ بازیکن دعوت شده است ازاستان آذربایجان شرقی آقایان: مهدی سیدی، بهزاد سلامی و سینا عبدالهی نیزحضور خواهند داشت.