اجرائی کشوری

ملی پوشان به دومین برد پیاپی دست یافت

براساس گزارش مسؤول کمیته اجرائی مسابقات کشوری از سری مسابقات لیگ دسته دو کشور- هفته پنجم تیم ملی پوشان تبریز توانست در شهر کاشان شهرداری این شهر را با نتیجه دو بر یک شکست دهد.

علیزاده افزود: امید است تیم ملی پوشان تبریز با بازیکنان و کادر فنی بومی بتواند روند پیروزی های خود را ادامه دهد تا به وضعیت خود در جدول بهبود بخشد.