بانوان

معصومه اعلائی داور مسابقات مجتمع دسته سه فوتسال دانشگاه آزاد

معصومه اعلائی بعنوان داور از استان آذربایجان شرقی در  مسابقات مجتمع دسته سه فوتسال دانشگاه آزاد  که از تاریخ 95/6/11 لغایت 95/6/17 در شهرستان همدان برگزار می گردد حضور خواهد داشت.