اجرائی کشوری

معرفي سجادي به عنوان وزير ورزش و جوانان

حميد سجادي به عنوان وزير ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد… حميد سجادي صبح امروز سه‌شنبه از سوي رئيس جمهور به عنوان وزير ورزش و جوانان به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد.
پيش از اين نام حميد سجادي به‌عنوان گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي وزارت ورزش و جوانان اعلام شده بود.