اجرائی کشوری

مطابقت قانونی صعود تیم های لیگ یک به لیگ برتر

محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد… محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد بر اساس مصوبه هیات رئیسه لیگ آزادگان رعایت موارد ذیل مورد تاکید میباشد.
1-کلیه باشگاه ها خاصه باشگاههای دسته یک کشور باید در راستای تجاری سازی اقدامات حقوقی و قاونی خود را انجام دهند تا حضور آنان در مسابقات لیگ دسته اول و صعود به لیگ برتر مطابقت قانونی داشته باشد.
با توجه به تاکید AFC مبنی بر استقلال مالی و مدیریتی باشگاه های کشور
2-کلیه باشگاه های شرکت کننده در لیگ دسته 1 و 2 و 3 کشور میبایست اساسنامه رسمی و مستقل خود را همراه با معرفی و ذکر مشخصات اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل و محل دفتر باشگاه ها و ورزشگاه محل برگزاری تمرینات و مسابقات خود را حداکثر به مدت 25 روز از تاریخ صدور این نامه به سازمان لیگ آزادگان اعلام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم اجرای موارد فوق الذکر وفق مقررات پذیرش باشگاه های فاقد مستندات مذکور در مسابقات لیگ آزادگان معذور خواهیم بود.