اجرائی کشوری

مصوبات جلسه هيات رئيسه ليگ آزادگان

پس از برگزاري نشست هيات رئيسه ليگ آزادگان، مصوبات اين جلسه اعلام شد… در خصوص برنامه ريزي اجراي طرح منطقه بندي وتوسعه فوتبال پايه در كشور با حضور معيني-رئيس كميته جوانان به اعضاي هيات رئيسه سازمان ليگ آزادگان اعلام و مقرر شد درجلسه بعدي نظرات پيشنهادي اعضاي هيات رئيسه دراين خصوص بررسي شود.

همچنين مقرر شد مسابقات جام حذفي ۹۰-۸۹ با حضور ۳۰ قهرمان استانها،قهرمان كرج،قهرمان كيش و قهرمان توابع تهران و ۲۸ تيم ليگ دسته اول كشور ،مرحله اول اين مسابقات را اوايل مهرماه آغازشود و در نهايت با انجام سه مرحله ،۱۴ تيم نهايي تا مرحله يك شانزدهم جهت معرفي به سازمان ليگ برتر براي انجام مسابقات مراحل بعدي با حضور ۱۸ تيم ليگ برتر در آبانماه ۸۹ اعلام شود.

همچنين مقرر شد مسابقات ليگ دسته اول فصل ۹۰-۸۹ در تاريخ هاي ۲۵ و ۲۶ شهريور ماه سال جاري با حضور ۲۸ تيم دردو گروه ۱۴ تيمي،ليگ دسته دوم فصل ۹۰-۸۹ درتاريخ ۲۹ و ۳۰ شهريور با حضور ۳۲ تيم در دو گروه ۱۶ تيمي،ليگ دسته سوم فصل ۹۰-۸۹ درنيمه اول مهرماه آغاز شود.

گفتني است،‌موارد آئين نامه اجرايي سازمان ليگ آزادگان ،آئين نامه مسابقات و آئين نامه نقل و انتقالات توسط بهروان-رئيس كميته مسابقات ومحمودزاده به اعضاي هيات رئيسه سازمان ليگ آزادگان اعلام و نقاط ضعف و قوت آئين نامه مورد بررسي قرار گرفت و مراحل نهايي بررسي آئين نامه نقل و انتقالات در جلسه بعدي سازمان ليگ آزادگان انجام خواهد شد.