اجرائی کشوری

مس سونگون با سرمربی جدید

حسن آذرنیا که با تازگی بعنوان سرمربی تیم مس سونگون ورزقان تبریز معرفی شده با پیروزی آغاز کرد… حسن آذرنیا که با تازگی بعنوان سرمربی تیم مس سونگون ورزقان تبریز معرفی شده با پیروزی آغاز کرد.
آذرنیا یکی از مدرسین AFC و فدراسیون فوتبال و از مربیان خوش نام و با کلاس تبریزی که سابقه حضوری موفق بعنوان سرمربی و مربی در تیمهای حاضردر لیگ برتر و دسته یک کشوری را دارد این بار جهت کمک به فوتبال استان به تیم مس سونگون ورزقان پیوسته است.