اجرائی کشوری

مسلمی پور زنجناب در تراکتور

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، محمد مسلمی پور زنجناب بازیکن سرباز فصل قبل این تیم قرارداد خود را تا پایان خدمت سربازی تمدید نمود.