اجرائی کشوری

مسعود ابراهیم زاده تمدید کرد

ابراهیم زاده برای دو سال دیگر با عنوان خدمت سربازی تمدید قرارداد کرد… مسعود ابراهیم زاده بازیکن بومی فصل قبل تیم تراکتورسازی برای دو سال دیگر به عنوان سرباز تمدید قرارداد نمود و در تمرینات تیم حاضر شد.