اجرائی کشوری

مسابقات فوتبال نونهالان در تبریز

شهرداری تبریز میزبان مرحله پایانی مسابقات فوتبال دسته سوم نونهالان کشور می باشد… شهرداری تبریز میزبان مرحله پایانی مسابقات فوتبال دسته سوم نونهالان کشور می باشد که از تاریخ 13/5/89 لغایت 19/5/89 در تبریز برگزار خواهد شد.
در این مرحله تیمهای شهباز کرج – سپاهان یاسوج – پیروزی برازجان شهرداری فومن – رسالت شاهرود و شهرداری تبریز حضور دارند.
در این مرحله 4 تیم به مسابقات دسته دوم فصل 89-89 صعود و بقیه به مسابقات استانی سقوط می نمایند.