اجرائی کشوری

مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای جوانان مرحله دوم/نتایج مسابقات

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی مسابقات کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای جوانان از تاریخ ۹۵/۲/۱۰ لغایت ۹۵/۲/۱۵ در شهر تبریز برگزار می گردد.

علیزاده اضافه کرد؛ تیم جوانان دبیری تبریز با قاطعیت یک روز مانده به اتمام مسابقات به عنوان تیم اول به جمع ۸ تیم برتر جوانان لیگ مناطق کشور راه یافت.

نتایج مسابقات:

شنبه۹۵/۲/۱۱

شهرداری همدان ۱- گسترش فولاد تبریز۱

مرزنشینان دهلران۲- تختی نهاوند۱

یکشنبه ۹۵/۲/۱۲

تختی نهاوند ۳- شهرداری همدان ۳

گسترش فولاد تبریز۲- دبیری تبریز۳

دوشنبه ۹۵/۲/۱۳

دبیری تبریز۱۱- تختی نهاوند۰

مرزنشینان دهلران۰- شهرداری همدان۱

سه شنبه ۹۵/۲/۱۴

گسترش فولاد تبریز ۸- تختی نهاوند۰

دبیری تبریز۲- مرزنشینان دهلران ۱