اجرائی کشوری

مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای جوانان مرحله دوم/نتایج مسابقات

جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرایی مسابقات کشوری هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ منطقه ای جوانان از تاریخ 95/2/10 لغایت 95/2/15 در شهر تبریز برگزار می گردد.

علیزاده اضافه کرد؛ تیم جوانان دبیری تبریز با قاطعیت یک روز مانده به اتمام مسابقات به عنوان تیم اول به جمع 8 تیم برتر جوانان لیگ مناطق کشور راه یافت.

نتایج مسابقات:

شنبه95/2/11

شهرداری همدان 1- گسترش فولاد تبریز1

مرزنشینان دهلران2- تختی نهاوند1

یکشنبه 95/2/12

تختی نهاوند 3- شهرداری همدان 3

گسترش فولاد تبریز2- دبیری تبریز3

دوشنبه 95/2/13

دبیری تبریز11- تختی نهاوند0

مرزنشینان دهلران0- شهرداری همدان1

سه شنبه 95/2/14

گسترش فولاد تبریز 8- تختی نهاوند0

دبیری تبریز2- مرزنشینان دهلران 1