اجرائی کشوری

مسابقات فوتبال رده جوانان در سنندج

مرحله پایانی مسابقات فوتبال دسته سوم جوانان کشور از تاریخ … مرحله پایانی مسابقات فوتبال دسته سوم جوانان کشور از تاریخ 13/5/89 لغایت 20/5/89 به میزبانی امید سنندج برگزار خواهد شد.
در گروه یک تیمهای تربیت یزد – گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس جوان مشهد – صبای قم – امید سنندج و یک تیم بعد از صدور رای کمیته انظباطی حضور دارند
از این گروه 2 تیم به مسابقات دسته دوم فصل فصل 90-89 صعود می کنند و بقیه به مسابقات استانی سقوط می نمایند.