جوانان

مرحله مقدماتی مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳سال گرامیداشت هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،مرحله مقدماتی مسابقات مدارس فوتبال رده سنی ۱۳سال گرامیداشت هفته بسیج روز پنجشنبه وجمعه این هفته با انجام۷ بازی در چمن مصنوعی صدا وسیما برگزار گردید .ضمنا به بازیکنان با اخلاق و برتراین بازیها درحاشیه مسابقات از طرف کمیته جوانان هیات فوتبال استان کارت

سبز اهدا گردید