اجرائی کشوری

مرتضی اسدی درتراکتورسازی تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… اسدی دفاع فصل قبل تراکتورسازی تبریز بمدت یک فصل با تیم تراکتورسازی تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز شد. اسدی متولد۱۳۵۸ می باشد.