داوران

مراسم معارفه حسین عسگری انجام شد

مراسم معارفه سرپرست جدید کمیته داوران صبح امروز در کمیته داوران انجام شد. این مراسم با حضور کفاشیان، تاج ، ملک آباد و اعضای کمیته داوران انجام شد و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسعود عنایت رئیس قبلی کمیته داوران مراسم معارفه حسین عسگری برگزار شد.