امور شهرستان ها روابط عمومی مربیان

مراسم تودیع و معارفه سرپرست هیات فوتبال شهرستان بستان آباد

مراسم تودیع و معارفه سرپرست هیات فوتبال شهرستان بستان آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، جلسه تودیع و معارفه سرپرست هیات فوتبال شهرستان بستان آباد روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بستان آباد، رئیس شورای شهر بستان آباد، اعضای هیات فوتبال شهرستان بستان آباد، رئیس کمیته آموزش مربیان و مسئول امور شهرستان های هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

بر این اساس از عظیم رضایی به عنوان سرپرست جدید هیات فوتبال شهرستان بستان آباد معرفی و مثنی حیاتی از این پست تودیع گردید.