روابط عمومی

مراسم اربعین پدر فوتبال آذربایجان استاد حاج بیوک صباغ

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه ای هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مراسم اربعین مرحوم مغفور شادروان استاد حاج بیوک صباغ پیشکسوت فوتبال کشور روز سه شنبه 99/08/13 از ساعت 11 صبح در وادی رحمت مزار آن عزیز هجران کرده بلوک هنرمندان و نام آوران برگزار خواهد شد.