اخبار ویژه تصویری اسلایدی جوانان روابط عمومی

مدارک لازم جهت تاسیس مدارس فوتبال

کمیته جوانان هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی مدارک لازم جهت تاسیس مدارس فوتبال را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان کمیته جوانان هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی مدارک لازم جهت تاسیس مدارس فوتبال را به شرح زیر اعلام کرد:

1 – درخواست کتبی به ریاست هیات فوتبال استان و شهرستان
2 – داشتن پروانه باشگاه کمیسیون ماده پنچ
3 – تائیدیه هیات فوتبال استان برای مدیر و مربیان و صلاحیت فنی محل آموزش طبق آیین نامه
4 – گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد از مراجع رسمی برای موسس
5 – کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی موسس (برابر اصل )
6 – کپی سند ازدواج موسس ( برابر اصل )
7 – اصل و کپی مدرک تحصیلی لیسانس موسس
8 – کپی پایان خدمت یا معافیت خدمت موسس
9 – کپی مدرک مربیگری درجه B آسیا برای مدیر فنی (برابر اصل )
10 –کپی قرارداد محل آموزش استیجاری یا مالکیت (برابر اصل )
11 – دو قطعه عکس 4 * 3
12 – واریزی فیش برای صدورمجوز مدرسه فوتبال

الف : 2.000.000 ریال به شماره حساب 0109260750006 بانک ملی شعبه ابوریحان ویا واریز از طریق کارتخوان موجود در دبیرخانه هیات
ب : حق عضویت حقوقی فدراسیون فوتبال مبلغ 1.870.000 ریال و حق عضویت حقیقی فوتبال آموزان مبلغ 160.000 ریال واریز از طریق سامانه فدراسیون فوتبال به آدرس card.ffiri.ir:8080/ords/f?p=100
و ارائه فیش واریزی به کمیته جوانان.

جهت تمدید و صدورمجوز مدرسه فوتبال ، تحویل مدارک مشروحه ذیل به کمیته عضو گیری یا به دبیر خانه هیات فوتبال استان الزامی است .
(آدرس ایمیل -فیش واریزی – یک قطعه عکس – کپی کارت ملی و شناسنامه – کپی مجوز فعالیت )