جوانان

محمد لطفی ملکی در اردوی تیم ملی جوانان

اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان زیر 19 سال از تاریخ … اردوی آماده سازی تیم ملی جوانان زیر 19 سال از تاریخ 6/1/89 لغایت 11/1/89 در استان کرمان شهرستان رفسنجان (کمپ باشگاه فرهنگی ورزشی مس رفسنجان) برگزار خواهد شد.
از استان آذربایجانشرقی محمد لطفی ملکی از باشگاه تراکتورسازی تبریز در این اردو حضور دارد.