جوانان

محمد سمندری در اردوی تیم ملی نوجوانان

داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد… داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛آقای محمد سمندری از باشگاه گسترش فولاد تبریز در اردوی تیم ملی نوجوانان از تاریخ 22/7/90 الی 25/7/90 در کمپ تیم ملی حضور دارد.