جوانان

محمد رضا حاجی پور در اردوی تیم ملی فوتسال جوانان

ششمین مرحله از اردوی مقدماتی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان ایران از تاریخ … ششمین مرحله از اردوی مقدماتی انتخابی تیم ملی فوتسال جوانان ایران از تاریخ 15/10/88 لغایت 17/10/88 بمدت سه روز در محل کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد شد.
از استان آذربایجانشرقی محمد رضا حاجی پور از باشگاه گسترش فولاد تبریز به این اردو دعوت شده است.