اجرائی کشوری

محمدي: قلعه‌نويي نيايد، نمي‌تواند مربيگري كند

رئيس سازمان ليگ گفت: قانون براي همه است و اگر قلعه‌نويي به سازمان ليگ نيايد کارت مربيگري‌اش صادر نخواهد شد… عزيز محمدي درباره جلسه روز گذشته مجمع سازمان ليگ اظهارات امير قلعه‌نويي درباره احضار به سازمان ليگ و سقف قراداد صحبت‌هاي زير را مطرح کرد:
* تاکيد بر رعايت سقف قرارداد
عزيز محمدي در خصوص جلسه روز گذشته مجمع هيئت رئيسه سازمان ليگ اظهار داشت: در ابتداي جلسه علي کفاشيان صحبت و از عملکرد سازمان ليگ ابراز رضايت کرد. در اين جلسه سازمان ليگ تراز مالي ساليانه خود را ارائه کرد. همچنين عملکرد مالي ارائه شده سازمان ليگ در مجمع تصويب شد. گزارش بازرس سازمان ليگ نيز تحويل داده شد.
وي افزود: بحثي در خصوص آماده‌سازي ورزشگاه‌ها طبق آنچه که AFC تاييد مي‌کند، مطرح شد. با توجه به اينکه 2 سال سخت را براي صدور پروانه باشگاه‌ها در پيش داريم بحث‌هايي در خصوص مسائل اقتصادي باشگاه‌ها شد. بايد همه به هم کمک کنيم تا اين 2 سال رد پشت سر بگذاريم. هنوز 30 درصد ورزشگاه‌ها به آمادگي نرسيده‌اند.
رئيس سازمان ليگ با اشاره به اينکه به رعايت سقف قرارداد تأکيد شد، ادامه داد: طبق نظر اعضاي مجمع قرار شد، نامه‌اي به باشگاه‌ها زده شود و فرم قرارداد بازيکناني که چه به لحاظ مدرکي و چه رعايت نکردن سقف قرارداد ايراد‌هايي دارند، به آنها داده شود تا اصلاح کنند. تعداد بازيکناني که سقف قرارداد را رعايت نکردند 23 نفر است. خيلي از اين بازيکنان به سازمان ليگ آمده‌اند و فرم اظهارنامه را پر کرده‌‌اند اما تحقيقات ما ادامه دارد.
* قلعه‌نويي نيايد، کارت مربيگري براي او صادر نمي‌شود
عزيز محمدي در مورد اينکه امير قلعه‌نويي تاکيد کرده براي پر کردن اظهارنامه به سازمان ليگ نمي‌رود، گفت: قلعه‌نويي و مديرعامل تراکتورسازي بايد در سازمان ليگ حضور پيدا کنند و در خصوص مبلغ قرارداد و همچنين نواقص مدارک ارائه شده توضيح دهند و اگر نيايند براي قلعه‌نويي کارت مربيگري صادر نمي‌شود. قانون براي همه است و همه بايد از آن پيروي کنند.
وي افزود: وقتي باران مي‌آيد عده‌اي از کشاورزان خوشحال مي‌شوند و عده‌اي ناراحت. روزي که ما اين قانون را تصويب کرديم، گفتم امکان دارد بعضي‌ها از اجراي اين قانون ضرر کنند و براي بعضي‌ها مشکل ايجاد کند، اما بايد همه به هم کمک کنيم. چاره‌اي هم نداريم. من باز تاکيد کردم اگر همه مديران موافق برداشتن سقف قرارداد باشند، اين قانون را برمي‌داريم اما خود باشگاه‌ها مي‌دانند تحت چه فشار اقتصادي هستند. باشگاه تراکتورسازي اول از همه بايد بدهي‌هاي سال قبلش را پرداخت کند، هنوز اين باشگاه به همراه پرسپوليس، استقلال و صبا بدهي دارند.
رئيس سازمان ليگ در پاسخ به اين سؤال که پس از گرفتن اظهارنامه از مربيان احضار شده، سازمان ليگ چه برنامه‌اي دارد، گفت:‌ مديران عامل اين باشگاه‌ها بايد تعهد دهند که سقف قرارداد رعايت شده اما تحقيقات ما همچنان ادامه دارد. شايد بخواهيم براي مدتي پنهان‌کاري کنيم اما به هرحال مسائل بيرون مي‌آيد.
* قرارداد 777 ميليوني رحمتي براي زمان قبل از قانون سقف قرارداد است
رئيس سازمان ليگ در پاسخ به اين انتقاد که چرا سازمان ليگ به قرارداد سال گذشته رحمتي که مي‌داند بالاتر از سقف قرارداد است ايرادي نگرفته، گفت: قرارداد مهدي رحمتي با مبلغ 777 ميليون تومان براي سالي است که ما هنوز قانون سقف قرارداد را نگذاشته بوديم و رحمتي با سپاهان قرارداد 2 ساله امضا کرده بود. يعني او در سال اولي که با سپاهان قرارداد بست بر سر مسائل مالي براي دومين سال حضورش در سپاهان هم توافق کرد. اين مسئله شامل علي دايي هم مي‌شود. او هم که گفته شده 500 ميليون گرفته مربوط به سال اول حضورش در پرسپوليس و زماني است که اين قانون وجود نداشت.
وي با اشاره به صحبت‌هاي جواد کاظميان گفت: در مورد صحبت‌هاي کاظميان گفته‌ام که با حرف زدن چيزي درست نمي‌شود. من بارها اعلام کرده‌ام پس از گذاشتن قانون سقف قرارداد در صورتي که مربي و بازيکني از باشگاهش بابت پرداخت نشدن مطالبات شکايتي داشته باشد بر اساس فرم قرارداد در سازمان ليگ اين شکايت را بررسي مي‌کنيم اما اگر ادعاي بازيکن يا مربي بيشتر از مبلغي باشد که در فرم سازمان ليگ است هم بازيکن و هم باشگاه جريمه مي‌شوند.
محمدي ادامه داد: به عنوان مثال در استيل‌آذين شايد 7، 8 نفر باشند که به دليل بالاتر بودن مبلغ قراردادشان نسبت به آنچه که در سازمان ليگ ثبت شده به سازمان ليگ شکايت نکردند. نصرتي هم چنين مشکلي را با تراکتورسازي داشت و به او توضيح دادم که مبناي رسيدگي به شکايت، مبلغي است که در سازمان ليگ ثبت شده و به همين دليل نصرتي از شکايت منصرف شد.
وي در پاسخ به اين سؤال که مگر امکان دارد بازيکني حاضر‌شود امسال نسبت به سال‌هاي گذشته پول کمتري بگيرد، گفت: دليل نمي‌شود که اگر در سال‌هاي گذشته پول بيشتري مي‌گرفتند امسال هم همان مقدار بگيرند. در مورد مهدي رحمتي هم بايد بگويم با او صحبت و او را قانع کرديم.
* بازيکناني که از طريق دلال‌ها به باشگاه رفته باشند قراردادشان ثبت نمي‌شود
رئيس سازمان ليگ برتر در خصوص وضعيت بازيکناني که از طريق واسطه‌ها با باشگاه‌ها قرارداد بسته‌اند، گفت: هر بازيکني که از طريق واسطه‌ها و دلال‌ها به باشگاهي رفته‌ به هيچ وجه قراردادش در سازمان ليگ ثبت نمي‌شود. ما پرونده دلالان و خبرنگاراني که با واسطه‌گري به دنبال انتقال بازيکنان بوده‌اند را تکميل مي‌کنيم و اگر مراجع ذي‌صلاح تشخيص دهند اين پرونده را به آنها مي‌دهيم.