اجرائی کشوری

محمدي: به كاشاني و نصرتي گفتم بايد 50 درصد قراداد را به استقلال بدهند

رئيس سازمان ليگ برتر فوتبال گفت: به نصرتي و كاشاني گفتم در صورت عدم جلب رضايت باشگاه استقلال بايد نيمي از قرارداد اين بازيكن به استقلال پرداخت شود… عزيز محمدي در برنامه راديويي روي خط ورزش عنوان كرد: من با نصرتي حرف زدم و او نيز در مورد قراردادش با باشگاه استقلال از من سؤال پرسيد. با حبيب كاشاني نيز در مورد قرارداد داخلي نصرتي با استقلال صحبت كردم به هر دوي آنها گفتم نصرتي طبق قانون با 50 درصد از قرارداد را به باشگاه استقلال بدهد مگر آنكه پرسپوليس يا نصرتي بتوانند رضايت باشگاه استقلال را بگيرند.

وي در مورد اينكه چقدر از اين 50 درصد به باشگاه استقلال مي‌رسد گفت: طبق قانون 25 درصد از مبلغ جريمه به سازمان ليگ و 25 درصد به باشگاه استقلال مي‌رسد. قراردادهاي داخلي كاملا معتبر است و زمان ندارد.

وي در مورد اينكه مهدي رحمتي گفته قراردادش را با باشگاه استقلال در حضور محمدي امضا خواهد كرد گفت: با رحمتي و چند بازيكن ديگر كه بيش از سقف قرارداد پول خواسته‌اند صحبت كرده‌ايم و قرار شد كه آنها سقف قرارداد را رعايت كنند. رحمتي نيز قول داد اين سقف را رعايت كند. حالا اين كه قرار است اين قرارداد در حضور من امضا شود، نمي‌دانم؛ مهم سقف رعايت قرارداد است.