اجرائی کشوری

محمدي‌: درصورت رعايت‌نشدن سقف‌ قرارداد احتمال آماتوري‌شدن ليگ ايران وجود دارد

رئيس سازمان ليگ حرفه‌اي فوتبال گفت: در صورت عدم رعايت قانون سقف قرارداد ممكن است ليگ برتر ما آماتوري شود… عزيزالله محمدي در مورد جلسه امروز هيئت رئيسه سازمان ليگ اظهار داشت: در اين نشست در مورد سقف قراردادها، نحوه رعايت اين قانون از سوي باشگاه‌ها و نحوه مقابله با متخلفان بحث و بررسي كرديم. مقرر شد براي بازيكناني كه سقف قرارداد را رعايت نكنند كارت بازي صادر نشود.

وي ادامه داد: اعضاي هيئت رئيسه بر عدم افزايش سقف قرارداد بازيكنان تاكيد كردند و متفق‌القول خواهان رعايت سقف 350 ميليون توماني براي عقد قرارداد با بازيكنان شدند. وضعيت بحراني اقتصادي باشگاه‌ها را بايد مدنظر قرار داد. ضمن اينكه تا 2 سال آينده بايد پروانه حرفه‌اي براي باشگاه‌ها صادر شود و در صورتي كه وضعيت اقتصادي باشگاه‌ها بهبود نيابد و سامان پيدا نكند، ممكن است ليگ ما آماتوري شود. به همين دليل چنين تصميمي گرفته شد و باشگا‌ه‌ها بايد سقف قرارداد را رعايت كنند.

محمدي تاكيد كرد: بايد ببينيم وضعيت اقتصادي باشگاه‌ها در سال‌هاي آينده چگونه خواهد شد. اگر اين وضعيت بهبود پيدا كند سقف قرارداد افزايش پيدا مي‌كند اما براي ليگ دوازدهم يعني سال بعد نيز سقف قرارداد همان 350 ميليون تومان تعيين شده است.

رئيس سازمان ليگ در مورد وضعيت تيم‌هاي مس سرچشمه، راه‌آهن و نفت تهران براي حضور در ليگ برتر به فارس گفت: قرار است مس سرچشمه، اساسنامه خود را تغيير دهد و همچنين مجمع و هيئت مديره‌اي مجزا داشته باشد اما وضعيت راه‌آهن و نفت تهران بايد مشخص شود. بايد روش شود كه تيمي مانند راه‌آهن اصلا مي‌خواهد در ليگ برتر فصل آينده شركت كند يا نه و اگر قصد حضور در مسابقات را ندارد ما برايش تصميم ديگري بگيريم. تكليف نفت تهران نيز بايد مشخص شود.

وي در مورد اينكه در صورت انصراف راه‌آهن از حضور در ليگ برتر آيا تيمي از ليگ دسته يك به ليگ برتر مي‌آيد، گفت: خير، هيچ تيمي از ليگ دسته يك به دسته برتر صعود نخواهد كرد.

محمدي در مورد حضور مجدد عليرضا نيكبخت و فرهاد كاظمي در فوتبال اظهار داشت: اين دو هيچ مشكلي براي فعاليت در فوتبال ندارند.