اجرائی کشوری

محمدرضا غفاری و میر معصوم سهرابی در هیات رئیسه مجمع سازمان لیگ برتر فوتسال؛

ترابیان:رئیس فدراسیون دو عضو جدید معرفی کرد… عباس ترابیان-رئیس کمیته فوتسال از معرفی دو نفر از اعضای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال توسط علی کفاشیان خبر داد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون، وی درباره معرفی 2 نفر از اعضای هیات رئیسه گفت:هیات رئیسه سازمان لیگ برتر فوتسال روز سه شنبه تشکیل شد که طبق اساسنامه می بایست دو نفر از اعضای هیات رئیسه و مجمع از مدیران حاضر در جلسه بر اساس رای گیری انتخاب شوند که این اتفاق افتاد و بر اساس یکی از بند های اساسنامه رئیس مجمع که همان رئیس فدراسیون فوتبال است باید دو نفر را معرفی کند که در جلسه این اتفاق نیفتاد و رئیس فدراسیون در همان جلسه اعلام کرد که امروز این دونفر معرفی می شوند.
ترابیان در پایان گفت:رئیس فدراسیون فوتبال ،محمدرضا غفاری –رئیس هیات فوتبال استان مرکزی و میر معصوم سهرابی-مدیر باشگاه شهرداری تبریز را معرفی کرده که باید درباره آنها بگویم در پویایی فوتسال استان و کشور همواره فعال بوده اند و کمک های زیادی را به فوتسال کشور و لیگ فوتسال کرده اند.