اجرائی کشوری

محمدرضا زینال خیری در تیم ملی امید

تیم ملی امید در چهار چوب مسابقات مقدماتی امپیک 2012 به کشور قرقیزستان اعزام می شود… محمد رضا زینال خیری بازیکن تیم فوتبال شهرداری تبریز از تاریخ 13/12/89 لغایت 20/12/89 بمنظور برگزاری دیدار برگشت با امید قرقیزستان در کنار سایر بازیکنان تیم ملی امید کشور به این کشور سفر خواهد کرد.