داوران

محمدحسن غفار زاده بعنوان کمک داور دوم و یاسر خانفام بعنوان داور چهارم دیدار شهرداری اردبیل و شهرداری ماهشهر

محمد حسن غفارزاده بعنوان کمک داور دوم و یاسر خانفام بعنوان داور چهارم  از استان آذربایجانشرقی دیدار شهرداری اردبیل و شهرداری ماهشهر، در چارچوب مسابقات لیگ دسته دوم کشوری که روز سه شنبه مورخه ۹۵/۱۰/۱۴ راس ساعت ۱۴ در ورزشگاه تختی شهر اردبیل برگزار می گردد حضور خواهند داشت.