اجرائی کشوری

محسن نیسانی و محمد ایرانپوریان در شهرداری تبریز

بازیکنان فصل جدید تیم شهرداری تبریز امروز در محل هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال … بازیکنان فصل جدید تیم شهرداری تبریز امروز در محل هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساندند.
محسن نیسانی از باشگاه مقاوت سپاسی بمدت یک فصل و محمد ایرانپوریان نیز از باشگاه مقاومت سپاسی بمدت دو فصل در باشگاه شهرداری تبریز بازی خواهند کرد.