بانوان

محدثه زلفی در اردوی تیم ملی زیر ۱۶ سال دختران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، اردوی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۶ سال از ۲۳ دیماه در حالی آغاز می شود که مهینی، سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم به شرح زیر اعلام کرد:
زهرا کیانی از اصفهان
سارا دیدار، کیمیا کافی، فاطمه سرورزاده، مریم سلیمان پور، مهدیه محمد زاده، هلیا پیلن تن از خراسان رضوی
محدثه زلفی از آذربایجان شرقی
هستی حسینی و لیلی نجاتی از گلستان
مریم صفا راستگو، فاطمه صفا راستگو و هلیا صادقی از فارس
سیده زهرا معصومی از گیلان
زینب عباسپور و مریم عباسی از تهران
نگین زندی، رقیه جلال نسب از خوزستان
زیلان مرادی ، فاطمه پسندیده وملینا پریون از کرمانشاه
هستی فروزندهو زهره عرفانی از کرمان
آرزو حضرتی، هانیه تنکابنی و کیمیا رحیمی نیا از مازندران
بیتا ابراهیمی از کردستان

اردوی فوق از۲۳ تا ۲۷ دیماه در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.