بانوان

محدثه زلفی بهترین بازیکن تورنمنت کافا شد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی ، عنوان بهترین بازیکن تورنمنت کافا ازبکستان به بازیکن ایران رسید.

پس از کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال زیر ۱۵سال دختران در تورنمنت کافا،محدثه زلفی عنوان بهترین بازیکن را کسب کرد.