اجرائی کشوری

مجید حیدری در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… حیدری بازیکن فصل قبل پاس همدان بمدت یک فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد. حیدری متولد1361 بوده و پست سازمانی وی دفاع می باشد.