ریاست

مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال / شهاب الدین عزیزی خادم رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با حضور حیدر بهاروند سرپرست ، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال و نیز با حضور 73 نفر عضو مجمع برگزار گردید.

در این مجمع که به دور دوم کشیده شد پس از رأی گیری آقای شهاب الدین عزیزی خادم با 49 رأی بعنوان رئیس جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران انتخاب گردید.