اجرائی کشوری

ماشین سازی از گرفتن امتیاز ناکام ماند

تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در هفته نهم مسابقات لیگ دسته دسته یک مغلوب حریف کرمانی شد و از کسب امتیاز در خارج از خانه بازماند.

در هفته نهم لیگ دسته اول فوتبال یک دیدار در کرمان برگزار شد که در این دیدار تیم ماشین سازی با تکی گل دقیقه ۶۵ سعید صادقی مغلوب مس کرمان شد تا نتواند روند روبه رشد خود را حفظ کند.

در نیمه اول این دیدار تیم ماشین سازی توپ و میدان را در دست داشت ولی نتوانست دروازه تیم میهمان را باز کند، با آغاز نیمه دوم این کرمانی ها بودند که به خودشان آمدند و با فشار بر روی دروازه میهمان دروازه این تیم را باز کردند.

تیم فوتبال ماشین سازی با این شکست همچنان ۱۴ امتیازی ماند و با برد دیگر تیم ها ماشین سازی به رده پنجم نزول پیدا کرد.