اجرائی کشوری

ماشين سازي را به عنوان باشگاه بازيكن ساز مطرح مي كنيم

رئيس هيات مديره باشگاه ماشين سازي تبريز گفت: بازيكن سازي را سرلوحه خود قرار مي دهيم و به يك باشگاه بازيكن ساز در عرصه فوتبال كشور تبديل مي شويم… شهرام دبيري در نشست مطبوعاتي اعضا هيات مديره اين باشگاه، اظهار داشت: زماني كه ماشين سازي را تحويل گرفتيم اين تيم در دسته دو رقابت ها حضور داشت و با برنامه ريزي و به دليل كمبود وقت براي بستن تيم، هدفمان را بر حفظ تيم در اين دسته متمركز كرديم.
وي اضافه كرد: در سال دوم با انتقال امتياز دسته يكي پتروشيمي به اين تيم كه در روزهاي آخر نقل و انتقالات صورت گرفت باز زماني براي بستن تيم و حضوري قوي در ليگ نداشتيم و به ناچار در اين سال نيز براي حفظ در ليگ يك تلاش كرديم.
دبيري افزود: خوشبختانه وضعيت در اين فصل به مراتب بهتر از فصل هاي گذشته است و زمان بسيار خوبي براي بستن تيمي قوي در اختيار كادر فني است.
وي گفت: هدف اصلي تيم ماشين سازي در اين فصل از رقابت هاي ليگ يك، حضوري مقتدارنه در ليگ و كسب سهميه ليگ برتري است.
وي با اشاره به كادر فني مجرب تيم و همچنين حضور بازيكنان سرشناس ليگ يكي و برتري در اين تيم، افزود: همه چيز براي اوج گرفتن دوباره ماشين سازي كه قديمي ترين تيم فوتبال تبريز محسوب مي شود، مهياست و با اينكه رسول خطيبي سرمربي جديد تيم تجربه كافي ندارد اما در كنار آن از حضور فردي با تجربه به نام ناصر ابراهيمي برخوردار است.
دبيري بيان داشت: در كنار تمامي اين مسائل، توجه ويژه اي به بازيكنان جوان و اميد نيز خواهيم داشت تا اين باشگاه به عنوان باشگاهي بازيكن ساز در فوتبال تبريز و كشور مطرح شود.
رئيس هيات مديره باشگاه ماشين سازي تبريز همچنين از تلاش هيات مديره براي فراهم كردن زمينه انجام بازي هاي خانگي ماشين سازي در باغشمال خبر داد و گفت: رايزني هايي در اين مورد هم از سوي هيات مديره و هم از سوي نمايندگان مجلس با مسئولان استاني در حال انجام است.
دبيري گفت: ظرف مدت يك ماه مكان برگزاري بازي هاي خانگي را مشخص خواهيم كرد تا تيم همانند فصل گذشته، دچار سردرگمي نشود.
وي همچنين از برنامه اين باشگاه براي ايجاد و تاسيس يك مجموعه ورزشي اختصاصي خبر داد و گفت: زميني به مساحت 20 تا 30 هكتار در يكي از مناطق مرغوب تبريز خريداري كرده ايم و در آينده اي نزديك، يك كمپ بزرگ ورزشي در آن احداث خواهيم كرد.
وي در خصوص محل هاي تامين منابع مالي باشگاه نيز اظهار داشت: قسمتي از هزينه ها را از طريق حاميان مالي خصوصي و قسمت ديگر را از منابع شخصي تامين خواهيم كرد و در صورت احداث كمپ ورزشي، بخشي از درآمدهايمان را از اين محل به دست خواهيم آورد.
عليرضا منادي، علي اصغر كوشافر، جمشيد تقي زاده، جمشيد برزگر، عظيم خطيبي، شهرام و افشين دبيري و آرش جابري اعضا هيات مديره باشگاه ماشين سازي را تشكيل مي دهند.
همچنين كريم باقري نيز به عنوان عضو افتخاري اين هيات مديره در اين هيات حضور دارد.