اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی

مارکا و دیگو گیا چینو در تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مارکار آقاجانیان و دیگو گیا چینو از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران جهت بازدید از ورزشگاه یادگار امام (ره)تبریز و ورزشگاه اختصاصی بنیان دیزل ، هتل تیم میزبان و تیم میهمان به ترتیب هتل کایا و هتل پارس روز پنجشنبه از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی وارد تبریز شده و مورد استقبال مدیر روابط عمومی و اموررسانه ای و مدیر پشتیبانی هیأت فوتبال استان قرار گرفت.

کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران به ترتیب از استادیوم اختصاصی بنیان دیزل و استادیوم یادگار امام تبریز و سپس از هتل کایا و پارس بازدید نمودند.

در این بازدید از تمامی مکانها اظهار رضایت داشتند و پیشرفت ها و رفع نواقصات را مشاهده نمودند و تغییرات انجام یافته را مفید دانسته اعلام نمودند هیچ مشکلی برای برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در تبریز وجود ندارد.