اجرائی کشوری

لغو دیدار علم و ادب تبریز و فجر شهید سپاسی شیراز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، بدلیل بارش برف در تبریز دیدار دو تیم علم و ادب تبریز و فجر شهید سپاسی شیراز از هفته 19 لیگ دسته یک جام آزادگان که قرار بود روز دوشنبه 98/10/23 ساعت 14 در استادیوم اختصاصی شهرداری تبریز برگزار گردد به روز سه شنبه 98/10/24 راس ساعت 12 موکول گردید.

بارش برف و عدم دید کافی و پوشیده شدن خطوط خصوصاً محوطه جریمه عامل اصلی لغو این دیدار بود که با تشخیص داوران بازی و موافقت مسؤولین برگزاری و میدان تیم های علم و ادب و شهید سپاسی این بازی به روز سه شنبه 98/10/24 کشیده شد.