اجرائی کشوری

لغو دو دیدار از مسابقات جام حذفی

سازمان لیگ آزادگان از انصراف تیم های کیش ایر کیش و موسسه مصطفی لو تبریز از سری مسابقات جام حذفی کشور خبر داد. دیدار بین تیم های کیش ایر کیش و شهرداری نقده و پاس نوین همدان با موسسه مصطفی لو تبریز به دلیل انصراف دو تیم کیش ایر کیش و موسسه مصطفی لو تبریز از سری مسابقات جام حذفی لغو و برگزار نمی شود.
بدیهی است تیم های شهرداری نقده و پاس نوین همدان به مرحله بعد صعود کرده دیدارهای آنها در هفته دوم مسابقات جام حذفی کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.