اجرائی کشوری

كياني با تراكتورسازي تمديد كرد

هافبك تيم فوتبال تراكتورسازي قرارداد خود را تمديد كرد… به نقل از سايت باشگاه تراكتورسازي، در روزهاي گذشته شايعاتي مبني بر اينكه مهدي كياني تبريز را ترك مي كند شنيده مي شد اما وي روز گذشته با حضور در باشگاه تراكتورسازي قرارداد خود را با اين تيم تمديد كرد.
تمرينات تراكتورسازي كه هدايت آن را امير قلعه نويي برعهده گرفته از امروز زير نظر ستار همداني آغاز مي شود. قلعه نويي نيز از روز جمعه در تبريز حضور پيدا مي كند.