روابط عمومی مسابقات استانی

قهرمانی تیم وحدت در مسابقات فوتبال آزاد ورزشگاه تلاش

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، تیم فوتبال وحدت با غلبه بر تیم شهریار به عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال آزاد ورزشگاه تلاش شهر تبریز دست یافت. تیم شهید نوری هم جام اخلاق این مسابقات را دریافت کرد.

خردمند مسئول انجمن ورزشی ورزشگاه تلاش در مورد این مسابقات اظهار داشت:

“مسابقات فوتبال آزاد ورزشگاه تلاش از تاریخ 21 تا 25 بهمن ماه برگزار شد. ابتدا بازی ها به صورت گروهی و سپس در ادامه به صورت دوره ای برگزار شد و در نهایت هم هشت تیم نهایی در قالب حذفی با یکدیگر مسابقه دادند.”