داوران

قضاوت هادی ترابی در مسابقات مجتمع فوتسال لیگ برتر امید

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، هادی ترابی بعنوان داور از استان آذربایجان شرقی در مسابقات فوتسال لیگ برتر امید کشور که از تاریخ 99/11/07 لغایت 99/11/11 در شهر اصفهان بصورت مجتمع برگزار خواهد شد حضور خواهد داشت.