داوران

قضاوت نمایندگان داور استان در دیدار فرهنگ ایثار آستارا و پاس گیلان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، یاسر خان فام بعنوان داور، مرتضی باغبان کمک داور اول، حسن یعقوبی بعنوان کمک داور دوم و مجید شیبانی بعنوان داور چهارم از استان آذربایجان شرقی در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال که بین دو تیم فرهنگ ایثار آستارا و پاس گیلان روز چهارشنبه مورخه 99/5/29 راس ساعت 19:20 در ورزشگاه سردار جنگل رشت برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت.